Lịch thi kết thúc môn học

  • Tháng 10/14

  • Tháng 12-14

  • Tháng 01-15

  • Tháng 02-15

  • Tháng 03-15

  • Tháng 04-15

Thông báo V/v Sinh viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015

          Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2014 – 2015;

          Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học sinh như sau:

        Sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 từ ngày 09/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015 (nhằm ngày 21 tháng Chạp, Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng, Ất Mùi). Ngày 24/02/2015 (nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng, Ất Mùi) bắt đầu học lại.

          Trong thời gian đón mừng Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015, đề nghị sinh viên, học sinh cần lưu ý:

                1. Vui đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đoàn kết và lành mạnh.

                2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội.

                3. Chấp hành tốt Luật giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.

                4. Theo dõi lịch học và lịch thi của những ngày sau Tết, tập trung đầy đủ về Trường dự học và thi đúng theo lịch của Trường thông báo.

          Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học sinh biết, thực hiện./.