Thời gian thi Tiếng Anh đầu vào - Đợt 3

Lưu ý: - Thí sinh cần kích hoạt Email sinh viên đã cấp sau khi nhập học trực tuyến. 
            - Các bạn cần chuẩn bị Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân để tham gia thi
- Hướng dẫn thi trên máy tính: Xem               
- Hướng dẫn thi trên điện thoại: Xem

- Thi Tiếng Anh đầu vào Tại đây
- Các bạn nhập vào Mã sinh viên để xem thông tin thời gian thi