Thi năng khiếu chính quy 2021

Registrations are closed
Date & Time
Thứ Năm
15 tháng 7, 2021
Start - 10:00
Thứ Năm
30 tháng 9, 2021
End - 10:20 Asia/Ho_Chi_Minh
Địa điểm

Trường Đại học Trà Vinh

A1/126 Nguyễn Thiện Thành
Khóm 4, Phường 5
Thành phố Trà Vinh
Trà Vinh Việt Nam
+84 294 3855 944
+84 96 585 59 44
tuyensinh@tvu.edu.vn
Get the direction
Nhà Tổ chức

Trường Đại học Trà Vinh

+84 294 3855 944
+84 96 585 59 44
tuyensinh@tvu.edu.vn
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.