Thông báo lịch thi forschool tháng 12/2021
Sinh viên tra cứu lịch thi: Tại đây 

CÁC BƯỚC THAM GIA KỲ THI FOR SCHOOL

- Thời gian thi thử: 18h30 ngày 21/12/2021

- Thời gian thi chính thức: 7h00 ngày 29/12/2021

- Sinh viên không đăng nhập được Email sinh viên (quên mật khẩu, chưa kích hoạt được, chưa nhận được Email...) liên hệ Ban PTHTCNTT số điện thoại 0294 3855246 - 236