Liên hệ

Các bạn có câu hỏi hay thắc mắc.
Vui lòng gởi thông tin tại đây.

Trường Đại học Trà Vinh
A1/126 Nguyễn Thiện Thành
Khóm 4, Phường 5
Thành phố Trà Vinh
Trà Vinh Việt Nam
+84 294 3855 944
+84 96 585 59 44
tuyensinh@tvu.edu.vn
Google Maps