Liên hệ

Liên lạc với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.

Trường Đại học Trà Vinh
A1/126 Nguyễn Thiện Thành
Khóm 4, Phường 5
Thành phố Trà Vinh
Trà Vinh Việt Nam
+84 294 3855 944
+84 96 585 59 44
tuyensinh@tvu.edu.vn
Google Maps